Chửi bậy là rất xấu, nhưng hóa ra cũng có những lợi ích không ngờ.