Các nhà khoa học Anh mới đây phát hiện nguồn chứa khí metan khổng lồ, ẩn chứa hàng loạt mối đe dọa cho con người và tự nhiên.