Ngọn núi Đá Chồng, thuộc phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh