Với sự trợ giúp của các ứng dụng, smartphone đang dần trở thành một vật... toàn năng trong túi quần mỗi người.;