Loạt ứng dụng Android khiến "thần dân" iOS nhìn vào cũng phải khó chịu và ganh tị. ;