Hiện nay, YouTube có bốn loại nút Play dành cho những kênh YouTube phổ biến, trong đó đặc biệt nhất là nút Play Ruby mà tới nay chỉ có duy nhất 1 người nhận được.;